Beyou se zavázala k výzkumu a vývoji výroby extruderů, komplexní služba!

Dvoustupňový extruder

 • CTS-CD Series Twin Screw Extruder

  Dvoušnekový extruder řady CTS-CD

  Složení:

  Dvoustupňový extrudér CTS-CD se skládal ze dvou částí.

  1. Prvním stupněm je paralelní souběžně rotující dvoušnekový extrudér s dostatečnou směšovací funkcí k realizaci plastifikace, míchání a homogenizace materiálu a nedochází k zpětnému tlaku hlavy, aby bylo dosaženo nejlepšího míchání stav materiálů.

  2. Druhým stupněm je jednošnekový extrudér s nízkou rychlostí otáčení, který může dosáhnout vytlačování izolace materiálu a zabránit rozkladu při zpracování přehřátím. V kombinaci s výkonnými zkušenostmi s designem má platformu pro zpracování speciálního nového typu struktury stroje a prvku šroubů.