Beyou se zavázala k výzkumu a vývoji výroby extruderů, komplexní služba!

Pomocné stroje

  • Auxiliary machinery

    Pomocné stroje

    Krmný materiál nebo podavač je zařízení, které může zajistit kontinuální a rovnoměrné podávání materiálů, které je vhodné pro všechny druhy částic, prášků, přísad, pomocných látek atd. Podle různých požadavků na přesnost krmení lze podavač rozdělit na objemový podavač a ztrátový podavač hmotnosti. Podle stupně toku materiálu lze podavač také rozdělit na dvoušnekový podavač a jednošnekový podavač. Za podmínky, že hustota balení mate ...